අගමැති නවාස් ෂරීෆ් සහ ඔහුගේ දියණිය අත්අඩංගුවට

බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට සිය රට වෙත පැමිණි පකිස්ථානයේ හිටපු අගමැති නවාස් ෂරීෆ් සහ ඔහුගේ දියණිය ඊයේ අත්අඩංගුවට ගැනිණි.

ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනුණේ පකිස්ථාන අධිකරණයක් මගින් දී තිබූ සිර දඬුවම් ක්‍රියාත්මක කිරිම සඳහායි

තම ආදායමට වැඩි වත්කමකට හිමිකම් කීම සම්බන්ධයෙන් වසර 10 ක සිර දඬුවමක් ද, නඩු විභාගයට සහාය නොදීම යන චෝදනාව සඳහා වසරක කාලයක් ද වශයෙන් එක්වර ගෙවෙන ලෙස වසර 10 ක සිර දඬුවම් පසුගිය සතියේ නවාස් ෂරීෆ්ට අධිකරණය නියම කළේය.

ඔහුගේ දියණියවන මරියම් නවාස් ෂරීෆ්ට අපරාධයට අනුබල දීම සම්බන්ධයෙන් සත් වසරක සිර දඬුවමක් හා නඩු විභාගයට සහාය නොදැක්වීම සම්බන්ධයෙන් වසරක සිර දඬුවම් නියම වූ අතර එම දඬුවම් දෙකම එකවර ගෙවීයන ලෙස පනවනු ලැබිණි.

ඊට අමතරව නවාස් ෂරීෆ්ට පවුම් මිලියන 8 ක දඩයක් ද මරියම් ෂරීෆ්ට පවුම් මිලියන 2 ක දඩයක් ද අධිකරණය මගින් නියම කෙරිණි.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *