අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් පුද්ගලයින් විසි දෙනකු ජීවිතක්ෂයට

පුද්ගලයින් විසි දෙනෙකු වයඹ දිග චීනයට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබේ.

ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් තවත් පුද්ගලයින් අට දෙනෙකු අතුරුදන්ව ඇති බව ද වාර්තා වෙයි.

පුද්ගලයින් දහස් ගණනක පිරිසක් ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව ඇති අතර විදුලිබලය නොමැති වීම හේතුවෙන් සහ ජල ගැලීම් තත්ත්වයන් හමුවේ මාර්ග අවහිර වීම හේතුවෙන් ඔවුන් පීඩාවට පත්ව සිටින බව සඳහන්ය.

අවතැන් වූ පුද්ගලයින් 5500ක පමණ පිරිසක් තාවකාලික රැදවුම් ස්ථානවල රැඳවීමට ද එරට බලධාරින් පියවර ගෙන තිබේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *