අයහපත් කාලගුණයෙන් මධ්‍යම චීනයට දැඩි ලෙස බලපෑම්

වර්ෂාව සහිත අයහපත් කාලගුණයෙන් මධ්‍යම චීනයට දැඩි ලෙස බලපෑම් එල්ල වී තිබෙන අතර මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතුවලටද බලපෑම් එල්ල වී ඇත.

මධ්‍යම චීනයේ හෙනන් පළාතට ඇඳ හැළුණු අධික වර්ෂාවත් සමඟ එහි ගංවතුර තත්ත්වයක් හටගෙන තිබේ.

ගංවතුරත් සමඟ මාර්ගයේ රථ වාහනවල සිරව සිටි පුද්ගලයින් 14 දෙනෙකු මුදාගැනීමට සහන සේවකයින් කටයුතු කළේය.

පළාතේ ගංගාවක් පිටාර ගැලීම හේතුවෙන් පසුගියදා උදෑසන කාලයේ මාර්ගයේ ට්‍රක් රථ 20කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සිරව තිබූ බව සඳහන් වෙයි.

මේ අතර රියදුරන් සහ ප්‍රදේශවාසීන් ගංවතුරෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා වාහන මතට නැඟ සිටියේය.

කෙසේ වෙතත් තොරතුරු ලද සැණින් විපතට පත්වූවන් වෙත කඩිනමින් ළඟා වූ සහන සේවකයින් ඔවුන් මුදාගැනීමට කටයුතු කළ බව වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *