සමූහ මිනී වලේ කැණීම් සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදීන්ට හෙට සිට දිනකට දෙවරක් ඡායාරූප ගැනීම හා වීඩියෝ කිරීම සදහා මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත්වරයා අවසර දෙයි

මන්නාරමේ සතොස ගබඩා සංකීර්ණයේ පිහිටා ඇති සමූහ මිනී වලේ කැණීම් සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදීන්ට හෙට (13) සිට දිනකට දෙවරක් ඡායාරූප ගැනීම හා වීඩියෝ කිරීම සදහා මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත්වරයා අවසර දී තිබේ.

මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත්  ටී.ජේ.ප්‍රභාකරන් මහතා විසින් පසුගිය හත්වෙනිදා අධිකරණ නියෝගයක් නිකුත් කරමින් මාධ්‍යවේදීන්ට එම සමූහ මිනී වලේ ඡායාරූප ගැනීම වීඩියෝ කිරීම තහනම් කරන ලදී.

එවැනි නියෝගයක් නිකුත් කරන ලද්දේ එම ස්ථානයේ නිලධාරීන් තමන්ගේ කැණීම් කටයුතු වලට බාධා සිදුවන බවට අධිකරණයට කරන ලද  දැනුම් දීමක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙනි.

නමුත් මන්නාරමේ ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදී එස්.ආර්.ලැම්බට් මහතා ඇතුළු තවත් දෙදෙනෙකු මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට  නීතිඥවරයෙකු මාර්ගයෙන් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරමින් ඉල්ලා සිටියේ එම නියෝගය නිසා මහජනතාවට තොරතුරු දැනගැනීමට ඇති අයිතිය ඇහිරී යන බැවින් නියෝගය බල රහිත කරන ලෙසයි.

ඒ අනුව දිනකට උදය වරුවේ සහ සවස් වරුවේ මාධ්‍යවේදීන්ට එම ස්ථානයේ සිටින පොලිස් නිලධාරීන්ට සිය අනන්‍යතාවය සහතික කිරීමෙන් පසුව සමූහ මිනී වලේ ඡායාරූප ගැනීමට හා වීඩියෝ කිරීමට විනිසුරුවරයා අවසර ලබා දුන් බව මාධ්‍යවේදීන්ගේ පෙත්සම අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ නීතීඥවරයා කියා සිටියේය.

මෙම නියෝගය ලබා ගැනීම සදහා භාවිත කරන ලද්දේ තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනතේ සදහන් වගන්ති හා කරුණු බවද නීතිඥවරයා කියා සිටියේය.

මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් එම නියෝගය ලබා දීමත් සමගම සමූහ මිනී වළ අසල මාධ්‍යවේදීන්ට එහි ඡායාරූප ගැනීම හා වීඩියෝ කිරීම තහනම් බවට අලවා තිබූ දැන්වීමද පොලීසිය විසින් ඉරා දමා තිබේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *