අන්තර් ජාතික කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ සමුළුව – 2018 හෙට

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ සභාව විසින් සංවිධානය කරන අන්තර් ජාතික කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ සමුළුව – 2018 හෙට දින (13) පෙරවරු 10.30ට කොළඹ, ටාජ් සමුද්‍ර හෝටලයේ දී ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

මෙම සමුළුවට ආසියානු රටවල් රැසක් නියෝජනය කරමින් නියොජිතයින් 250ක් පමණ සහභාගිවීමට නියමිතය. කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඇරඹෙන මෙම සමුළුවට පිලිපීනයේ අන්තර් ජාතික සහල් පර්යේෂණ ආයතනයේ ප්‍රධානී ආචාර්ය ජින් බේලි මහත්මියද සහභාගිවීමට නියමිතය.

මෙම සමුළුව 13 හා 14 දින දෙක තුළ පැවැත්වෙන අතර එහිදී කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයට අදාළ අංශ 12ක් සම්බන්ධයෙන් කරන ලද පර්යේෂණ වාර්තා 107ක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

ප්‍රධාන දේශනය අන්තර්ජාතික සහල් පර්යේෂණායතනයේ ප්‍රධානි ආචාර්ය ජින් බේලි මහත්මිය විසින් සිදු කරනු ලබයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *