පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වසා දැමුණු පීඨ හෙට ඇරඹේ

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වසා දැමුණු පීඨ තුනක අධ්‍යයන කටයුතු හෙට ආරම්භ කරන බව පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය පවසයි.

ඒ අනුව වෛද්‍ය පීඨය, දන්ත පීඨය සහ කෘෂි පීඨය හෙට සිට යළි විවෘත කෙරෙන බව උපකුලපති මහාචාර්ය උපුල් පී. දිසානායක මහතා සඳහන් කළේය.

උපකුලපතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ වසා දැමුණු ශාස්ත්‍ර පීඨය සහ කළමනාකරණ පීඨයන් ද ලබන 20 වන දා සිට විවෘත කිරීමට නියමිත බවය.

වසා ඇති අනෙකුත් පීඨයන් එම පීඨයන්හි පීඨාධිපතිවරුන්ගේ තීරණ මත විවෘත කිරීමට අවසර ලබා දී ඇති බව ඔහු පැවසුවේය.

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨය විවෘත කිරීමේ දිනයක් පිළිබඳ ඉදිරි සතියේ පාලනාධිකාරිය සමග පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවකදී තීරණය කරන බව ද උපකුලපතිවරයා සඳහන් කළේ ය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *