ඇපල් අයිෆෝන් ඩුවල් සිම් කිරීමේ සූදානමක්

ඉහළ අලෙවියක් ඇති ජංගම දුරකථනයක් වන ඇපල් අයිෆෝන් ප්‍රධාන වෙනසක් කිරීමට සූදානම් වෙයි.  ඔවුන් iOS 12 beta code සමග සිම් දෙකක් (ඩුවල් සිම්) දැමිය හැකි පහසුකම සහිතව අයිෆොන් හඳුන්වා දෙන්නට ඇපල් සමාගම සූදානම් බව මේ දිනවල වෙබ් අඩවි මගින් අනාවරණය වේ.

මේ ගැන තාක්ෂණික විශේෂඥයින් අදහස් පළ කරමින් දන්වා ඇත්තේ ඉන්දියාව චීනය හා ආසියානු වෙළෙඳ පොළ තුළ සිම් එකක් ඇති ජංගම දුරකථන මාදිලි වලට වඩා සිම් දෙකේ ඒවා ජනප්‍රිය වීමත් සංචාරකයින් ලෙස ලොව පුරා නිරන්තරයෙන් ගමන් කරන බටහිර හා යුරෝපා පාරිභෝගිකයින්ට සිම් දෙකක් දැමීමේ පහසුකම මත සන්නිවේදන අවශ්‍යතා වඩා හොඳින් සපුරාගන්නට ඉඩකඩ ලැබීමත් නිසා ඇපල් මෙම වෙනස ඇති කළ බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *