‘‘ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන උළෙල 2018’’ අද

කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප‍්‍රදර්ශනයට සමගාමීව ශී‍්‍ර ලංකා පොත් ප‍්‍රකාශකයන්ගේ සංගමය සංවිධාන කරන ‘‘ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන උළෙල 2018’’ අද (15) පස්වරුවේ පැවැත්වේ. ඒ, කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත‍්‍රණ ශාලාවේදීයි.

මේ අතර ශී‍්‍ර ලංකා පොත් ප‍්‍රකාශකයන්ගේ සංගමය 20වන වරටත් සංවිධාන කරන කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප‍්‍රදර්ශනය මේ මස 21වනදා සිට 30වනදා දක්වා පැවැත්වේ.  

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *