පොලිස්පතිට අස්වෙන ලෙසට අගමැති දැනුම් දී නෑ

පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතාට සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙන ලෙසට අගමැති දැනුම් දී ඇති බවට ලැබු තොරතුර අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් අග්‍රාමත්‍ය කාර්යාලය සඳහන් කල බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දී තිබේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *