නිදන කාමර තුළ ජංගම දුරකතන භාවිත කිරීම  අවධානම්

නිදන කාමර තුළ ජංගම දුරකතන භාවිත කිරීම දැඩි සෞඛ්‍ය අවදානමකට හේතුවන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

එහි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය පැවසුවේ, නිදන කාමරය තුළ ජංගම දුරකතන තබා ගැනීම මොළයට සහ ස්නායු පද්ධතියට හානි කරවිය හැකි බව ය.

රාත්‍රි නින්දන පෙර සිය නිදන කාමරයෙන් එබඳු උපකරණ ඉවත් කර හෝ ක්‍රියා විරහිත කර තබන ලෙස සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර සිටි.

මෙම කරුණු අනාවරණවී ඇත්තේ, ලෝක මානසික සෞඛ්‍ය දිනය වෙනුවෙන් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ පැවැති සාකච්ඡාවකදීයි.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *