පුනකරී පළාතේ වැළලී තිබූ ඉපැරණි කාසියක් හමුවෙයි

කිළිනොච්චියේ බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ නිරත කණ්ඩායමකට පූනකරී පළාතේ වැළලී තිබූ ඉපැරණි කාසියක් හමු වී තිබේ.

රන් නොවන වෙනත් ලෝහ වර්ගයකින් නිපදවා තිබුණු එම කාසිය බෙහෙවින් දිරාපත් වී ගොස් තිබුණද කාසියේ සදහන් අක්ෂර කීපයක් විනාශ වී ගොස් නොමැති බව එම කාසිය හමු වූ බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ කටයුතු බාර සංවිධානයේ නිලධාරීන් කියා සිටියි.

එම අක්ෂර අතර බොහෝ දුරට දෙමළ අක්ෂර වලට සමාන වූ අක්ෂරද තිබූ බව පැවසූ එම සේවකයෝ මේ පිළිබදව කිළිනොච්චිය දිසාපති කාර්යාලාය් දැනුවත් කළ බවද කියා සිටියේය.

කිළිනොච්චිය දිසාපති කාර්යාලය අදාළ කාසිය බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ සංවිධානයෙන් ලබාගෙන පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත බාර දීමට තීරණය කොට තිබේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *