තරග පාවා දීමේ සිද්ධියකට කරුණු දැක්වීමට ක්‍රීඩකයන් 3 දෙනෙකුට දින 14ක් කල් දෙයි

හොංකොං ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඉර්ෆාන් අහමඩ්, නදීම් අහමඩ් සහ හසීම් අම්ජාඩ් යන ක්‍රිඩකයින් තිදෙනාට එරෙහිව ජාත්‍යාන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් මුදලට තරග පාවාදීමේ චෝදනා එල්ල කර තිබේ.

ඒ අනුව ඉර්ෆාන් අහමඩ්ට එරෙහිව චෝදනා 12ක් ද නදීම් අහමඩ් සහ හසීම් අම්ජාඩ්ට එරෙහිව චෝදනා 05ක් පවතින බව සඳහන් වන අතර මේ හේතුවෙන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් එම ක්‍රීඩකයින් තිදෙනාට තරග තහනමක් ද පනවා තිබේ.

අදාළ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරු ලබාදීම සඳහා ඔවුන්ට හට දින 14ක කාලයක් ලබාදීමට ද ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් පියවර ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *