IIT විලාසිතා සහ සයිබර් ආරක්ෂාව පිලිබඳ ශ්‍රාස්ත්‍රපති උපාධි මෙරටදී ලබාගැනීමට අවස්ථාව

එක්සත් රාජධානියේ වෙස්මිනිස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලය හා එක්ව විලාසිතා සහ සයිබර් ආරක්ෂාව පිළිබඳ නව ශ්‍රාස්ත්‍රපති උපාධිවැඩසටහන් දෙකක් IIT විසින්  දියත් කරයි.

MA Fashion Business Managementසහ  MSc Cyber Security and Forensics යනුවෙන් වන මෙම මෙම උපාධි වැඩසටහන් මෙරටදී පැවැත්වෙන ප්‍රථම අවස්ථාව මෙයයි.

එකසත් රාජධානියේ වෙස්මිනිස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලය විසින් පිරිනමන  MA Fashion Business Management උපාධිය නවීන වැඩසටහන් රැසකින් සමන්විත දේශිය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් රැකියා අවස්ථා රැසක් නිර්මාණය වී ඇති ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමට ලක්වූ උපාධිවැඩසටහනකි. විලාසිතා ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රය මුළුමනින්ම ආවරණය වන පරිදි පැවැත්වෙන මෙම වැඩසටහනේදී විලාසිතාව්‍යවසායකත්වයට අදාල කරුණු රැසක් පිළිබඳව ද අවධානය යොමුවෙයි.

තීරණ ගැනීම, නායකත්වය, ගැටළු විසඳීම ආදී ව්‍යවසායකත්වය මුහුණ දෙන පොදු හා ප්‍රායෝගික තත්වයන් පීලිබඳව පුළුල් අවබෝධයක් මෙහිදී  ලබාදෙනු ලබයි. එමෙන්ම මෙම සිසුන්ට විලාසිතා කර්මාන්තයේ වෘත්තියවේදීන්, ප්‍රමුඛ චරිත,ගුරුවරුන් සමඟකටයුතු කිරීමේ අවස්තාව ද උදාවෙයි.  ක්ෂේත්‍රය තුළ විශේෂිකරණය වීමට, ඉතා හොඳ පදනමක් ගොඩනඟාගැනීමට, අවශ්‍ය වන ඉහළමට්ටමේ දැනුම සහ කුසලතා වර්ධනය කිරීම මෙහිදී සිදුකෙරෙන අතර එතුළින් විලාසිතා ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ ඉතා පුළුල් අවබෝධයක්ලබාගැනීමට අවස්ථාව හිමිවෙයි. විලාසිතා කර්මාන්තය තුළ ප්‍රමුඛයින් වීම සඳහා අවශ්‍ය දැනුම සහ අවබෝධය මෙන්ම කුසලතාවර්ධනය කිරීම පිළිබදවද මෙහිදී පුළුල්  ලෙස අවධානය යොමු කෙරෙන අතර දේශිය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් විලාසිතා කර්මාන්තයටපිවීසිම සඳහා අවශ්‍ය සියලු සුදුසුකම් මෙහිදී සපුරාලනු ලබයි. සැපයුම් ජාලා කළමණාකරණය, විලාසිතා ව්‍යාපාර ක්‍රමෝපායකළමණාකරණය, විලාසිතා අලෙවිය, සහ ව්‍යවසායකත්වය ආදී ක්ෂේත්‍ර පිළිබදව ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කිරීමට මෙහිදී අවස්ථාව හිමිවෙයි.

MSc Cyber Security and Forensics (ද්වි වාර්ෂික අර්ධ කාලීන ) උපාධි වැඩසටහන යටතේ වර්තමාන පරිගණක පද්ධතිවල ආරක්ෂාවට එල්ල වන තර්ජන පිළිබදව පුළුල් ලෙස අවධානය යොමු කෙරේ. වර්තමානයේදී සියලු තොරතුරු ඩිජිටල් උපාංග වල තැන්පත් කිරීමේ යුගයක් එළඹ ඇති අතර එම උපාංග වලින්  ඇතැම් තොරතුරු සොරාගැනීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ මෙහිදී අවධානය යොමු කෙරෙයි. සයිබර් ආරක්ෂාව සහ නීති පිළිබඳව වන විවිධ තත්වයන් සහ උපකරණ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කිරීමට මෙම උපාධි වැඩසටහන් හදාරන සිසුන්ට අවස්ථාව සැලසෙයි. පරිගණක ආරක්ෂාව සහ නීති මෙන්ම වෘත්තීය සහ ආචාරධර්ම පිළිබදව වන කරුණු ද මෙමඋපාධි වැඩසටහන යටතේ උගන්වනු ලබයි. සයිබර් ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් නඩුවක් ගොනු කිරීමට අවශ්‍ය වාර්තා සැකසීම, සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීම ආදී පුළුල් විෂය ක්ෂේත්‍රයක් ආවරණය වන පරිදි මෙම උපාධි පාඨමාලව සකසා තිබේ. මොඩියුල 5ක් යටතේ පැවැත්වෙනමෙම පාඨමාලාව තුළ විශේෂයෙන්ම  තෝරාගත හැකි මොඩියුල කිහිපයකි. ඒ අතුරින් සයිබර් ආරක්ෂාව සහ ඩිජිටල් නීති අතිශය වැදගත් වෙයි. සයිබර් ආරක්ෂක සාක්ෂි සහ ක්‍රමවේද, ආරක්ෂක තාක්ෂණයේ මූලික අයිතීන්, අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව, පරයේෂණක්‍රමවේද , සහ වෘත්තීමය පුහුණුව ආදීඅංශ රැසක් පිළිබද මෙම විෂය මාලාව තුළින් අවධානය යොමු කර තිබේ.

IIT හි උපාධි වැඩසටහන් අතරට එක්වූ නවතම උපාධි වැඩසටහන් දෙක පිළිබදව අදහස් දැක්වූ IIT පිඨාධිපතිනිය වන නයෝමි ක්‍රිෂ්ණරාජා සඳහන් කළේ කර්මාන්තය සහ විෂය කරුණු  අතර වන පරතරය අවම වන ආකාරයේ ඉගැන්වීම් රැසකින් සිය උපාධිවැඩසටහන් සමන්විත වන බවයි. මෙම නව උපාධි පාඨමාලා දෙක සමඟ IITතවත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට තබා ඇති බව පෙන්වා දුන්ඇය කියා සිටියේ විලාසිතා කර්මාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්වාගෙන යන  පාඨමාලා සහ උපාධි වැඩසටහන් විශාල සංඛ්‍යාවක්පැවතුන ද ශ්‍රාස්ත්‍රපති උපාධි වැඩසටහනක් මෙරට නොපැවති බවත් එම අවශ්‍යතාව මැනවින් වටහා ගනිමින් මෙම ශ්‍රාස්ත්‍රපති උපාධි වැඩසටහන හඳුන්වා දුන් බවත් ඇය සඳහන් කළාය.

වර්තමානයේ දිනෙන් දින වර්ධනය වන තාක්ෂණික ලෝකය තුළ පරිගණක ආරක්ෂාව අතිශය වැදගත් අංගයක් වී ඇති  බවත් එම අවශ්‍යතාව ඉදිරියේදී තවදුරටත් ඉහළ යන බවත් මැනවින් වටහා ගනිමින් සයිබර් ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් වන ශ්‍රාස්ත්‍රපති උපාධිවැඩසටහන හඳුන්වා දුන් බව ඇය පෙන්වා දුන්නාය. ඉක්මනින් අළුත් වන තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රෙය් ප්‍රවීනයින් ප්‍රමාණය වැඩිකිරීමේ අරමුණින් සයිබර් ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රාස්ත්‍රපති උපාධි වැඩසටහන හඳුන්වා දුන් බව පීඨාධිපතිනිය පෙන්වා දුන්නාය.

මෙම ශ්‍රාස්ත්‍රපති උපාධි වැඩසටහන් සඳහා පළමු කණ්ඩායම සැප්තැම්බර්යේ බඳවා ගැනුනු අතර මිත්‍රශිලී වටපිටාවක, ඉහළපළපුරුද්දක් ඇති ගුරුවර ගුරුවරියන් විසින් මෙම පාඨමාලා මෙහෙයවනු ලබන අතර ඔවුන්ගේ විශේෂඥ දැනුම තුලින් සිය කුසලතා ඔප්නංවා ගැනීමට මෙහිදී සිසු සිසුවියන්ට අවස්ථාව සැලසෙයි. පර්යේෂණාගාර පදනම් කරගනිමින් පැවැත්වෙන ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේද මෙන්මශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රිය සම්මන්ත්‍රණ මෙන්ම අධ්‍යයන චාරිකා වලින් මෙම උපාධි පාඨමාලාව සමන්විත වෙයි.   ආයතනික දේශකවරුන් විසින්මෙන්ම ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් වන බාහිර දේශකවරුන් විසින් ද මෙහි දේශන මෙහෙයවන අතර ප්‍රායෝගික සමීක්ෂණ පදනම්කරගත් පැවරුම් වලින් ද මෙම උපාධි වැඩසටහන සමන්විත වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *