නව දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවා- තිස්ස අත්නායක

එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු මහලේකම් තිස්ස අත්තනායක මහතා විසින් නව දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව පවසයි.

වත්මන් දේශපාලන ක්‍රමය පිළිබඳව කණස්සල්ලෙන් පසුවන ඡන්ද දායකයින් හට මෙය අවස්ථාවක් වනු ඇති බවය ඔහු පවසන්නේය.

මෙම මස අගදී තම නව දේශපාලන ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව ද තිස්ස අත්තනායක මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *