එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය යාපනයේ සංස්කෘතික උරුම සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතියක් දියත් කරයි

යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ ඇති පූර්ව ඓතිහාසික පුරාවස්තු එකතුව සංරක්ෂණය කිරිමේ දෑ-අවුරුදු ව්‍යාපෘතියක් නියෝජ්‍ය තනාපති රොබට් හිල්ටන් විසින් ආරම්භ කරන ලදී. සංස්කෘතික සංරක්ෂණය සදහා වූ අරමුදලෙන් (AFCP) එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මේ සදහා ශ්‍රි ලංකා රුපියල් මිලියන 23 කට (ඩොලර් 140,000 )වැඩි මුදලක් සපයයි.

පෙර තිබු තත්ත්වය නැවත ගෙන ආ නොහැකි ලෙස විනාශයට පත් වෙමින් තිබෙන මැටි බඳුන්, තඹ හා පිත්තල, ප්‍රතිමා, කාසි, කොරල් ගල් පිඟන් භාණ්ඩ වැනි  පුරාවස්තු මෙමලින් සංරක්ෂණය කෙරේ. මෙයින් භාණ්ඩ රැසක් උතුරු පළාතේ හමුවී ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතියට යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යාව හදාරන උපාධි අපේක්ෂකයින්, පශ්චාත් උපාධි අපේක්ෂකයින් සම්බන්ධ වනු ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක වන මහාචාර්ය පී.පුෂ්පරත්නම් විසිනි.

“ජාතියක සංස්කෘතික උරුමය ඉතා වටිනා සම්පතකි” යයි නියෝජ්‍ය තානාපති හිල්ටන් ප්‍රකාශ කරයි.” සංස්කෘතික උරුමය අපට සිහිපත් කරන්නේ මිනිස් වර්ගයාලගේ ඓතිහාසික අත්දැකීම්ය. ශ්‍රි ලාංකික ජනතාවගේ ඉතිහාසය කියවෙන මෙම පුරාවස්තු රැකගැනිමට සහයවිම මාගේ සතුටට හේතු වේ. සංරක්ෂණ කටයුතු අවසන් කිරිමෙන් පසු මෙම පුරාවස්තු යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.

2001 වර්ෂයේ සිට සංස්කෘතික සංරක්ෂණය සඳහා වු තානාපති අරමුදල (AFCP) ශ්‍රි ලංකාවේ ව්‍යාපෘති 13කට අරමුදල් සපයන ලදි.

ලොව පුරා රටවල් 100කට වැඩි ගණනක සංස්කෘතික ස්ථාන, සංස්කෘතික භාණ්ඩ හා සාම්ප්‍රදායික සංස්කෘතික ප්‍රකාශන ආකාර ආදිය සංරක්ෂණය කිරීමට සංස්කෘතික සංරක්ෂණය සඳහාවු තානාපති අරමුදල (AFCP) ආධාර වැඩි කරයි.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *