බස්නාහිර පළාත් සභාවේ තවත් ආන්දෝලනයක් – මහජන මුදල් මෙහෙමත් වියදම් කරනවාද?

බස්නාහිර පළාත් සභාව වෙනුවෙන් ඉදිකරන ලද නව ගොඩනැගිල්ල සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලය පුරාවටම ආන්දෝලනාත්මක කතා රැසක් ඇසෙන්නට ලැබුණී. රුපියල් කෝටි ගණන් වැයකරමින් පුටු ගෙන්වීමට කටයුතු කිරීම, කෝටි එකහමාරක් වැය කිරමින් කැටයම් සහිත දොරක් නිර්මාණය කිරීම යනුවෙන් අසන්නට ලැබුණු කතා රැසකි.

මේ අතර මේ දිනවලත් බස්නාහිර පළාත් සභාව තවත් කටයුත්තකට සැරසි තිබේ.

රුපියල් එක්කෝටි හැටතුන් ලක්ෂයක මහජන මුදලක් වැයකරමින් නව ගොඩනැගිල්ල සුවඳවත් කරන්නට එයාර් ෆ්‍රෙෂ්නර් සවිකර තිබේ. මහල් පහළොවකින් සමන්විත බස්නාහිර පළාත් සභාවේ නව ගොඩනැගිල්ල තුල රුපියල් 18,700 බැගින් මිලදී ගත් එයාර් ෆ්‍රෙෂ්නර් යන්ත්‍ර 875ක් එහි සෑම කොටසක්ම ආවරණය වන පරිදි සවි කර ඇති බවයි බස්නාහිර පළාත් සභාවේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රී සලෝචන ගමගේ මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ.

එසේම මෙම එයාර් ෆ්‍රෙෂ්නර් යන්ත්‍ර සති තුනෙන් තුනට නැවත පිරවිය යුතු අතර ඒ සඳහා  එක් වතාවකට රුපියල් 26,25,000ක් වැය වන බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කර ඇත.

මෙතරම් සුවිසල් මන්දිර තනන්නේ බස්නාහිර පළාතේ නැවත අලුත්වැඩියා කල යුතු කිසිවක් නොමැති නිසාද?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *