පාසල් නිල ඇඳුම් වලින්ම පාරට බැස උතුරේ සිසුන් විරෝධතාවයක

දෙමළ දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලමින් උතුරේ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු මේ දිනවල රජයට එරෙහිව සංවිධානය කරනු ලබන විරෝධතා රැළිවලට අද(11) උතුරේ පාසල් ගණනාවක පාසල් සිසුන් ඔවුන්ගේ නිල ඇදුම් වලින්ම එම විරෝධතාවලට සහභාගී වී සිටි අන්දම දක්නට ලැබුණි.

උදෑසන පාසල් වලට පැමිණි සිසුන් එක් එක් මාර්ග වල ගමන් කළ විරෝධතා පෙළපාලි ඔවුන්ගේ පාසල් ඉදිරිපිටින් ගමන් ගන්නා විට පාසල් වලින් එළියට පැමිණ එම විරෝධතා පෙළපාලි වල ගමන් කළ අතර බොහෝ පාසල් වල විදුහල්පතිවරුන් හා ගුරුවරුන්ද එම විරෝධතාවලට සහය දක්වා තිබුණි.

යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් පිරිසක් විසින් යාපනයේ සිට අනුරාධපුර බන්ධනාගාරය දක්වා සංවිධානය කොට ඇති පාගමනට උතුරේ පාසල් සිසුන් විශාල පිරිසක් සහය දක්වා සිටියේද ඔවුන්ගේ පාසල් වල නිල ඇදුම් සහිතවය.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *