එකම පවුලේ 6 දෙනෙක් ඝාතනය කළ 10 දෙනෙකුට මරණ දඬුවම

තංගල්ල මහ අධිකරණය විසින් 1998 දෙසැම්බර් මස 18 දා අගුණකොපැලැස්ස, දිග්වැව, රදන්පල ගෙදර එකම පවුලේ 6 දෙනෙකු කපා කොටා ඝාතනය කිරීම සිද්ධියට සම්බන්ධ අදාළ සැකකරුවන් 10දෙනා හට මරණ දඬුවම නියම කර තිබේ.

අදාළ සැකකරුවන් අද (11) තංගල්ල මහධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව තංගල්ල මහාධිකරණ විනිසුරු ආර්.එස්.එස්. සපුවිද මහතා විසින් මරණ දඬුවම නියම කර ඇත.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *