‘ටිට්ලි’ ඉන්දියාවෙන් ජිවිත 8ක් බිලිගනී

බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිතව වර්ධනය වෙමින් තිබු “ටිට්ලි සුළි කුණාටුව” නැගෙනහිර ඉන්දියාවට සිදුකළ බරපතල හානි සිදුකර ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් පුද්ගලයින් 8 දෙනෙක් ජිවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටියි.

ටිට්ලි සුළි කුණාටුවෙන් වැඩිම බලපෑමක් ආන්ද්‍රා ප්‍රාන්තයට සිදුව ඇති අතර 500,000ක් ජනතාවට විදුලි සැපයුම නොමැති බව ප්‍රාන්ත බලධාරීන් සදහන් කර සිටි. විදුලි කණු 6000 කට වැඩි ප්‍රමානයක් මෙම ප්‍රචන්ඩ සුළි සුළගින් විනාශ වී ඇති අතර ගස් කඩා වැටීමෙන් මාර්ග රැසක වාහන ධාවනයට බාධා සිදුව ඇති බව වාර්තා වේ.

සුළි සුළග ආන්ද්‍රා ප්‍රාන්තයට ඇතුල් වීමට පෙර පහත් බිම් වල සිටිය තුන් ලක්ෂයක් පමණ ජනතාව ආරක්‍ෂිත ස්ථාන කරා යැවීමට බලධාරීන් පියවර ගෙන තිබුණි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *