රුක්මණී දේවි මහත්මියගේ 40 වන ගුණ සමරුව අද

මෙරට ප්‍රථම සිනමා රංගන ශිල්පිනිය වූ රුක්මණී දේවි මහත්මියගේ 40 වැනි ගුණ සමරුව අද මීගමුව රුක්මණී දේවි රඟහලේදී පැවැත්වේ.

කාන්තාවන් කලාවට ප්‍රවේශවීම වරදක් කොට සැලකු සමාජයේ පවුරු වළලු බිඳ දැමූ ඇය, මෙරට කාන්තාවන්ට කලාවට ප්‍රවේශවීමේ දොරටු විවර කළාය.

මෙරට ප්‍රථම කතානාද සිනමා පටය වූ කඩවුණු පොරොන්දුවෙන් ඇරඹි සිය සිනමා චාරිකාව තුළ ඇය රංගන දායකත්වය ලබාදී ඇති සිනමා පට ගණන 20 කට අධිකය.

කාන්තාවන්ට ගායන ලොවේ දොරටු ද විවර කළ ඇය ගැයූ ගීත සංඛ්‍යාව සිය ගණනකි.

රුක්මණී දේවියට පෙම්බැඳි ලාංකිකයින්ගේ හදවත් කම්පනයට පත් කරමින් 1978 වසරේ අද වැනි දිනක ජාඇල තුඩැල්ලේදී සිදු වූ රිය අනතුරකින් ඇය අභාවප්‍රාප්ත විය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *