බ්‍රිතාන්‍ය ආරක්ෂක හමුදාවලට බැඳීමට ලාංකිකයන්ටත් අවස්ථාවක්

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ටද මහා බ්‍රිතාන්‍ය ආරක්ෂක හමුදාවලට බැඳීමට අවස්ථාව උදාවී තිබේ. ඒ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ සාමාජික රටවල් කිහිපයකට බලපැවැත්වෙන පරිදි බ්‍රිතාන්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය අද ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට නියමිත නව නීතියකට අනුවයි.

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය හෙවත් බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත ලෙස පැවති රටවල පුරවැසියන්ට එරට ආරක්ෂක හමුදාවන්ට බැඳීමට මෙතෙක් අවසර හිමිව තිබුණේ වසර 5 ක් බ්‍රිතාන්‍යයේ වාසය කිරිමෙන් අනතුරුවයි.

කෙසේවෙතත් ඉන්දියාව / ඔස්ටේ්‍රලියාව / කෙන්යාව / ෆීජි සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන්ට බලපාන පරිදි එම නීතිය ඉවත් කිරීමට බ්‍රිතාන්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව එක්සත් රාජධානියේ වාසය කර නොමැති ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වුවද බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවන්ට බැඳීමට අවසර හිමිවනු ඇති.

එරට යුධ / ගුවන් සහ නාවික හමුදා සඳහා දැනට පවතින 8200 කට ආසන්න පුරප්පාඩු කඩිනමින් පිරවීමයි එහි අරමුණ වන්නේ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *