රටේ පවතින දේශපාලන අර්බුදයත් අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයත් නිසා මුලතිව් හා කිළිනොච්චි පළාත් වලට විදේශීය සංචාරකයින් පැමිණීම අඩුවෙයි

රටේ පවතින දේශපාලන අර්බුදයත් අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයත් නිසා මුලතිව් හා කිළිනොච්චි පළාත් වලට විදේශීය සංචාරකයින් පැමිණීම  සම්පූර්ණයෙන්ම අඩු වී ඇතැයි මුලතිව් ප්‍රාදේශීය ලේකම් එස්.බාලකුමාර් මහතා පැවසීය.

ගත වූ සතියේදී එකම විදේශීය සංචාරකයෙකු හෝ මුලතිව් පළාත්ට නොපැමිණි බව කී ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා මුලතිව් මුහුදේ ඇති ස්වභාවිකත්වය හා ජෛව විවිධත්වය නිසා එම කලාපය නැරඹීමට විදේශීය සංචාරකයින් විශාල පිරිසක් මෙම කාලයට පැමිණෙන බවද කියා සිටියේය.

කාලගුණික අයහපත්කම වශයෙන් මේ දිනවල දක්නට ලැබෙන්නේ වර්ෂාව පමණක් බව කී ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා විදේශීය සංචාරකයින් එහි නොපැමිණීමට හේතුව වර්ෂාවට වඩා රට තුළ හදිසියේම හටගත් දේශපාලන අර්බුදය නිසා යැයි පැවසීය.

ලෝකයේ බොහෝ රටවල් තම සංචාරකයින්ට මේ දිනවල  ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීම අනතුරු දායක විය හැකි බවට නිවේදනයන් නිකුත් කිරීම මේ තත්ත්වයට බෙහෙවින් බල පා ඇතැයිද ඔහු කියා සිටියේය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *