යාපනය නගර සභාව දින දෙකක් තිස්සේ කසල ඉවත් කර නැහැ

යාපනය නගර සභාව විසින් දින දෙකකින් කසල ඉවත් නොකිරීම නිසා අද (8) උදෑසන වන විට යාපනය  මහජන ක්‍රීඩාංගණය හා පොලීසිය අසල විශාල කසල ගොඩවල් ගොඩ ගැසී තිබේ.

මේ පිළිබදව යාපනය මහනගර සභාවෙන් විමසූ විට එහි පරිපාලන නිලධාරිය කියා සිටියේ කසල එකතු කරන සේවකයින්ගෙන් විශාල පිරිසක්  දීපාවලී අවුරුද්දෙන් පසුව මෙතෙක් සේවයට පැමිණ නොමැති නිසා කසල එකතු කිරීම රැගෙන යාම හා බැහැර කිරීමේ විශාල ප්‍රමාදයක් ඇතිව තිබෙන බවයි.

යාපනය නගරයේ වැසියෝ කියා සිටියේ එකතු වී ඇති කසල වර්ෂා ජලයට හසු වීම නිසා දැඩි දුගදක් හමන්නට පටන් ගෙන ඇති බවයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *