ශ්‍රී ලංකාවට ලකුණු 462ක ඉලක්කයක්

ශ්‍රී ලංකා – එංගලන්ත පළමු ටෙස්ට් තරගයේ එංගලන්තය සිය දෙවෙනි ඉනිම ලකුණු 322/6කට අත්හිටුවයි.

ජෙනිනිස් ලකුණු 146කුත් ස්ටෝක්ස් ලකුණු 62කුත් හා රංගන හේරත් 59/2 වශයෙන් ලකුණු ලබාගෙන  සිටියි.

ජයග්‍රහණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවට ලකුණු 462ක ඉලක්කයක් පවතියි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *