ජවිපෙ ජනබලය අද ප්‍රධාන නගර 4 ක පැවැත්වෙයි

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සංවිධාන කරන කුමන්ත්‍රණ පරදවන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සදහා ජනබලය උද්ඝෝෂණ පාගමන සහ සම්මන්ත්‍රණය අද දිවයිනේ ප්‍රධාන නගර 4 කදී පැවැත්වෙයි.

මාතර / අනුරාධපුර / රත්නපුර සහ මහනුවර යන නගර වලදී අද සවස 3 ට මෙම විරෝධතා ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *