ගෝඨාභයගේ විදේශ ගමන් තහනම ලිහිල් කෙරේ

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත පණවා තිබෙන විදේශ ගමන් තහනම තාවකාලික ලෙස ලිහිල් කිරීමට ත්‍රිපුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණය අද නියම කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *