තව දින දෙකකින් කැබිනට් මණ්ඩලය සම්පූර්ණයි-මහින්ද අමරවීර

ඉදිරි දින දෙක තුල කැබිනට් මණ්ඩලය සම්පූර්ණයෙන් දිවුරුම්දීමට නියමිත බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි. මහනුවරදී අද මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් මහින්ද අමරවීර මහතා කියා සිටියේ නව අග්‍රාමාත්‍යවරයකු පත් කිරීමට ජනාධීපතිවරයා ගත් තිරණයට එරෙහිව රටතුල ජනමතයක් ගොඩනැගී නොමැති බවයි

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *