මෙවර අයවැය සංවර්ධනය කරා යාමට අවශ්‍ය සැළසුම්සහගත අයවැයක් – චන්ද්‍රාණී බණ්ඩාර

මෙරට පවතින අධික ණය බර මතු පරපුරට ඉතිරි කිරීම බලාපොරොත්තු නොවන බවත් සංවර්ධනය කරා යාමට අවශ්‍ය සැළසුම්සහගත අයවැයක් මෙවර ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් ළමා හා කාන්තා කටයුතු අැමතිනි චන්ද්‍රාණී බණ්ඩාර අද (16) පාර්ලිමේන්තුවේදී සදහන් කළාය.

අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදය ආරම්භ කරමින් අමාත්‍යවරිය මේ බව පැවසුවාය.

අයවැය විසර්ජන පනත්කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීමෙන් අනතුරුව ඡන්ද විමසීම අද පස්වරු 5ට සිදුකිරීමට නියමිතය. අනතුරුව කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය හෙට (17) සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *