මහින්ද දේශප්‍රිය විශේෂ සාකච්ඡාවක් කැදවයි

මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය හා දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය හා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරුන් අතර විශේෂ හමුවක් පැවත්වී ඇත.

අද (19) මැතිවරණ කොමිසම් සභා කාර්යාලයේදී මෙම හමුව පැවත්වී ඇති බව අප වාර්තාකරු සදහන් කළේය.

මෙහිදී ඉදිරි මැතිවරණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමුඛ අවධානයක් යොමුකර ඇති අතර මැතිවරණයට අදාළ මුලික කටයුතු සිදුකිරීමේ යාන්ත්‍රණය සම්බන්ධයෙන් ද මෙහිදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *