සේවක වැටුප් වලින් ආයුධ අත්හදා බලන උතුරු කොරියාව

උතුරු කොරියාවේ බැන්ක්රෝල් ප්‍රදේශයේ පිහිටි දකුණු කොරියාවට අයත්  සමාගම් හි සේවය කරන සේවකයන්ට උතුරු කොරියාව විසින් වැටුප් ගෙවා ඇති බවට කිසිදු සාක්ෂියක් නැතැයි දකුණු කොරියාව සදහන් කරයි.

 

දෙරට අතර දේශසීමා වසා දැමීමෙන් පසු දකුණු කොරියාවට අයත්ව තිබූ මෙම සමාගම් උතුරු කොරියානු සීමාවට අයත් විය.

 

55000ක් පමණ වන සේවකයන් මෙම කර්මාන්තශාලා වල සේවය කරන අතර මසකට එක් අයෙකුගේ වැටුප් ලෙස ඇමෙරිකානු  ඩොලර් 70ක මුදලක් දකුණු කොරියාව විසින් ගෙවා ඇති බවද වාර්තා වේ.

 

දකුණු කොරියාව විසින් චෝදනා කරනුයේ මෙලෙස ගෙවන ලද මුදල් උතුරු කොරියාවේ න්‍යෂ්ඨික ආයුධ අත්හදා බැලීම් සදහා යොදා ගෙන ඇති බවටයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *