හිරු එළියට නිරාවරණය නොවන ළමුන්ට අක්ෂි ආබාධ

වැඩි කාලයක් හිරු එළියට නිරාවරණය නොවී සිටීම ළමුන් අවිදුර දුෂ්ඨිකත්වය, දුර දුෂ්ඨිකත්වය වැනි රෝග වලට පහසුවෙන් ගොදුරු වීමට හේතුවක් බව බ්‍රිතාන්‍ය නිරීක්ෂකයන් පිරිසක් විසින් සොයාගෙන තිබේ.

 

පරිඝණක ක්‍රීඩා වීඩියෝ ක්‍රීඩා සහ වැඩි කාලයක් අධ්‍යාපන කටයුතු සදහා වෙන් කිරිම නිසා වර්තමානයේ ළමුන් අඩු වශයෙන් හිරු එළියට නිරාවරණය නොවීම මේ සදහා හේතුව බව ඔවුන් අනාවරණය කරයි.

 

කෙසේ වෙතත් යුරෝපා රටවල ළමුන්ගෙන් සියයට 50ක් මෙවන් අක්ෂි රෝග වලට ගොදුරු වී ඇති බවද එම විද්‍යාඥ පිරිස පෙන්වා දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *