මන්ත්‍රීවරුන් ගරු නොවේ හොරු – ටිල්වින් සිල්වා

මන්ත්‍රීවරුන් ගේ නාමයට පෙර එක්විය යුත්තේ ගරු නොව හොරු යයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රී ටිල්වින් සිල්වා සදහන් කරයි.

 

ගරු යන නාමය ලබා දිය යුත්තේ වැටුප්, ප්‍රතිලාභ නොලබා ජනතාව වෙනුවෙන් සේවය කරන පුද්ගලයන්ට පමණක් බවද හෙතෙම පැවසීය.

 

මන්ත්‍රීවරුන් යනු වැටුප් ලබමින්, වාහන පර්මිට් ලබමින්, ව්‍යාපාර කරමින් කෝටි ගණනක් උපයන්නන් වන බැවින් ගරු නාමය ඔවුන්ට යෙදිය නොහැකි බවද හෙතෙම පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *