ළමා හිංසනයට එරෙහි ජාතික දිනය අද (04)

 

ළමා හිංසනයට එරෙහි ජාතික දිනය අද (04) දිනයට යෙදී ඇති අතර 2018 වර්ෂය ළමා ආරක්ෂාවේ වසර කරගත යුතු බව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපති නීතීඥ මරිනි ද ලිවේරා විශේෂ පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

 

ගමින් ගමට ගොස් පාසලෙන් පාසලට ගොස් ප්‍රජාව වෙත සමීප වෙමින් ළමයින්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කටයුතු කළ යුතු බව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපතිනිය පැවැසීය.

 

දරුවන්ගේ ලෝකය වඩාත් සුරක්ෂිත කිරීම අප සියළු දෙනාගේම වගකීමක් වන බවත් එම භාරදූර වගකීම පැහැරහරින සෑම අවස්ථාවකදීම ළමයා ශාරීරිකවත්, මානසිකවත් පීඩාවට පත්වීම වැළැක්විය නොහැකි බව සභාපතිනිය සදහන් කළේය.

 

නව වසර තුළදී සියළුදෙනාම දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන් කැපවිය යුතු බව සභාපතිනිය වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් අවධාරණය කර ඇත.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *