නැගෙනහිර, මධ්‍යම සහ ඌව පලාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේත් සිහින් වැසි

 

බස්නාහිර පළාතේ සහ ගාල්ල, මාතර සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් ස්ථානවල සවස 2.00 පසු වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැක.

සෙසු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී.

ඌව සහ වයඹ පළාත්වලත් හම්බන්තොට සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක වලත් විටින් විට හමන (පැ.කි.මී 40 දක්වා) තරමක් තද සුළං බලාපොරොත්තු වේ.

බස්නාහිර, සබරගමුව, දකුණු සහ මධ්‍යම පළාත්වල සමහර ප්‍රදේශවල උදය කාලයේ දී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *