සිරියාවට රසායනික අවි සපයන උ.කොරියාව

උතුරු කොරියාව විසින් සිරියාව වෙත රසායනික අවි සපයන බවට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය චෝදනා කරයි.

 

මේ බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විශේෂඥයින් විසින් තහවුරු කර ඇති බවද වාර්තා වේ.

 

පියොන්ගෑන්ග් හී මිසයිල නිෂ්පාදයේ විශේෂඥයන් විසින් මේ වන විටද සිරියානු අවි පරීක්ෂා කර ඇති බවද වාර්තා වේ.

 

කෙසේ වෙතත් උතුරු කොරියාව මේ වන විට පසුවන්නේ න්‍යෂ්ඨික අවි අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් සම්බාධක වලට යටත්වය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *