මී කළලයකින් තවත් මීයෙක්

 

මීයකුගේ ශරීරයේ සෛල යොදාගනිමින් පමණක් තවත් මීයෙක් නිර්මාණය කිරීමේ අත්හදා බැලීමක් සාර්ථක කර ගැනීමට බ්‍රිතාන්‍යයේ කේම්බ්‍රිජ් විශ්ව විද්‍යාලය සමත්ව තිබෙනවා.

 

ඔවුන් මේ සදහා යොදාගෙන ඇත්තේ මීයෙකුගේ කලලයක සෛල පමණක් වන අතර ඉන් තවත් මියෙකුගේ කලලයක් කෘතිම පරිසරයක් තුළ නිර්මාණය කර තිබෙනවා.

 

මෙම පරීක්ෂණය සාර්ථක වෙමින් නව කලලය මීයෙකුගේ හැඩහුරුකම ගනිමින් වර්ධනය වන බවද සදහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *