මුලතිව් මුහුදේ තවත් වෙනස්ම සිදුවීමක්

 

මුලතිව් මුහුදට සමාන්තරව පසුගියදා මුහුදු ලිහිණියෙකු බවට සැකකෙරෙන යෝධ පක්ෂියකු පියාසර කර ඇති බව මුලතිව් ධීවරයන් සදහන් කරයි.

 

නිරන්තරයෙන් විවිධ සුවිශේෂී සිදුවීම් වාර්තාවන මුලතිව් මුහුදු තීරයේදී මෙවැනි පක්ෂයෙක් දුටු පළමු අවස්ථාව මෙය බව ධීවර ජනතාව පවසයි.

 

මෙම යෝධ පක්ෂියා විනාඩි විස්සක පමණ කාලයක් පියාඹනු දැක ඇති අතර ඒ පිළිබදව විවිධ මත හා එම පක්ෂියාගේ නම සම්බන්ධයෙන් විවිධ නම් ප්‍රකාශ වී ඇති බව අප වාර්තාකරු සදහන් කළේය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *