ටිවිටර් ගිණුම් හිමියන්ට නිවේදනයක්

ටිවිටර් ගිණුම් භාවිත කරන්නන් සිය මුරපදය හැකි ඉක්මනින් මාරු කරන ලෙස ටිවිටර් වෙබ් අඩවිය සිය පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

එම ජාලයේ තාක්ෂිණික දෝශයක් හේතුවෙන් තොරතුරු බාහිරට නිරාවරණය වී ඇති බැවින් මෙලෙස මුරපද වෙනස් කරන්නැයි එම ජාලය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා ඇත.

කෙසේ වෙතත් එම තොරතුරු මෙතෙක් අවභාවිතාවට ලක්ව නැති බවද ටිවිටර් සදහන් කරන අතරම කොපමණ පිරිසකගේ තොරතුරු මෙලෙස නිරාවරණයව ඇත්ද යන්න පිළිබද සදහනක් නොමැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *