හවාලිහී ගිනකන්දක් පුපුරා හදිසි තත්ත්වයක්

හවාලි හී මවුන්ට් කිලාවූ නැමති ගිනිකන්ද පුපුරාගොස් නිවාස 1700ක් පමණ විනාශ වී ඇතැයි විදෙස් පුවත්සේවා වාර්තා කරයි.

සතියක පමණ කාලයක සිට මෙම ගිනිකන්දේ ලාවා ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශ වෙත ගලාඑමින් තිබූ බවද වාර්තා වේ.

සිදුව ඇති ජීවිත හා දේපල හානි මෙතෙක් ගණනය කර නොමැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *