දුම්රිය වර්ජනය අත්හිටුවයි.

 

දුම්රිය වෘත්තිය සමිති විසින් අද දහවල් 12 සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර තිබූ දුම්රිය වැඩවර්ජනය අත්හිටුවීමට තීරණය කළ බව දුම්රිය මෙහෙයුම් අධීක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ වෘත්තිය සමිති සන්ධානයේ සම කැඳවුම්කරු ලාල් ආරියරත්න මහතා පැවසිය.

වැටුප් විෂමතාවය නිවැරදි කරන අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවට අනුමැතිය අද (9) දින ලැබීම වැඩ වර්ජනය නතර කිරිමට හේතුව බව ඔහු පැවසීය.

එහි ලේකම් ඉන්දික දොඩම්ගොඩ මහතා ප්‍රකාශ කළේ අනුමත වැටුප් තලයන්ට අදාල කැබිනට්  පත්‍රිකාව අද දිනයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත යොමු කර විසදුම් ලබා දෙන බවට බලධාරින් සිය සංගමයට පොරොන්දු වූ බවයි.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *