ජාතික විගණන පනත් කෙටුම්පත ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බව කථානායක කියයි.

 

ජාතික විගණන පනත් කෙටුම්පත ව්‍යවස්ථාවට  අනුකූල බව කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට අද (09) දැනුම්දී තිබේ

පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භයේදී ම කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන් අතර ලබන සිකුරාදා විගණන පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබිණි.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මෙම තීරණය සමගින් එම විවාදය නොපැවැත්වීමට පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීරණය වී තිබේ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *