සයිටම් ගැටළුවට ඇමතිගෙන් විසදුමක්

 

පසුගියදා සිදුවූ කැබිනට් සංශෝධනයෙන් උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යධුරය හිමිවූ මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු මහතා අද(09)  බත්තරමුල්ල, සෙත්සිරිපායේ පිහිටි සිය නව අමාත්‍යංශයේදී වැඩ භාරගනු ලැබීය.

එම අවස්ථාවට පැමිණි ඇමතිවරයා සයිටම් ගැටළුව හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින රාජ්‍ය හා සයිටම් සිසුන්ට සාධාරණයක් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බව පවසා සිටි අතර කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාලයට සයිටම් සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා වු පනතෙහි නෛතික ගැටළුවක් පවතින බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

එය විසඳීම සඳහා පනතට නෛතික වලංගුභාවයක් ඇති කර ගත යුතු බවත් රජයේ සරසවිවල සිටින සිසුන්ට හා සයිටම් සිසුන්ටත් සියලු දෙනා හිත හදා ගත යුතු බවත් උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *