නව ඇමතිවරයා යටතේ පාසල් සිසුන්ට දියර කිරි ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළක්

මෙවර තමන්ට ලැබුණු අමාත්‍යංශය පිළිබඳව සතුටුවන බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් හා ග්‍රාමීය ආර්ථික පිළිබඳ අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා පැවසු අතර ඉදිරියේදී පාසල් සිසුන්ට දියර කිරි ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළක්ද ආරම්භ කරන බව පවසයි.

ප්‍රථමයෙන් ජාතික පාසල්වලත් පසුව අනෙකුත් පාසල් වල මෙය ආරම්භ කරන බවද කියා සිටි එතුමා මව් කිරිවලින් පසු හොඳම කිරි වර්ගය දියර කිරි බවත්,පැවසීය.

දියර කිරි නිෂ්පාදන කර්මාන්තය කඩා වැටී ඇති යුගයක කිරි ගොවියා නඟා සිටුවීමට කටයුතු කරන බවද ඒ මහතා පැවසීය.

එමෙන්ම වට්ටක්කා ගොවීන්ට අත් වූ ඉරණම වැනි දෑ සිදු නොවී එළවළු ගොවියා නගා සිටුවීමේ එළවළු කල් තබා ගැනීමේ අරමුණින් ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවලට සරිලන ශීත කරන ව්‍යාපෘතියක් ඇති කිරීමටද කටයුතු කරන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *