බන්ධනාගාරයේ සිදුවන විෂමාචාර වලට එරෙහිව නීතිඥවරුන් විරෝධතාවයක

වව්නියාව අධිකරණ සංකීර්ණ‍යේ නීතිඥවරුන් සියළුදෙනා වව්නියාව බන්ධනාගාරයේ සිදුවන අල්ලස් ගැනීම්,වධ හිංසා පැමිණවීම් හා නොයෙකුත් විෂමාචාර ක්‍රියාවන්ට විරෝධතාවය පළ කරමින් අද (10) වව්නියාව අධිකරණ සංකීර්ණය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක නිරතවිණ.

වව්නියාව බන්ධනාගාරගතව සිට අධිකරණයේ පෙනී සිටි සැකකරුවෙකු විවෘත අධිකරණයේදී වව්නියාව බන්ධනාගාරයේ සිදුවන නොයෙකුත් විෂමාචාර ක්‍රියාවන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශය කළ අතර, එහිදි අදාළ කරුණු දැන ගැනීමට හැකිවු බව විරෝධතාවයට එක්වු නීතිඥ ප්‍රියන්ත කාරියවසම් මහතා පවසයි.

වව්නියාව බන්ධනාගාරයේ සිදුවන විෂමාචාර ක්‍රියාවන් සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාර හා අධිකරණ කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යවරියට දැනුම්දීමට නියමිත අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් නිසි ක්‍රියාමාර්ග නොගතහොත් ඉදිරියේදී දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවද එම මහතා පවසයි.

පුද්ගලයෙකු වරදකරුවෙකු වන තෙක් සිවිල් සමාජයේ පුද්ගලයින්ට හිමිවිය යුතු සියළු අයිතිවාසිකම් බන්ධනාගාර ගත සැකකරුවන්ට හිමිවිය යුතු අතර බන්ධනාගාර ගත පුද්ගලයින් මනුෂයයින් ලෙස සිතා කටයුතු කිරීමට බන්ධනාගාර නිලධාරීන් කටයුතු කළ යුතු බවද ‍ඔහු සදහන් කළේය.

විරෝධතාවයට එක්වු ජනාධිපති නීතිඥ එම්.සිත්තම්පලම් මහතා පැවසූවේ ව්නියාව බන්ධනාගාර තුළ රැදවියන්ට අදාළ පීඩාවන් සිදුකළ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් වෙනුවෙන් නීතිමය පියවර ගත යුතු බවයි

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *