ජනාධිපති නීතිඥ ආරිය බණ්ඩාර රැකව මහතා ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙයි..

ජනාධිපති නීතිඥ ආරිය බණ්ඩාර රැකව මහතා ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස අද(11) පෙරවරුවේ ජනාධිපති නිල නිවසේදි ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරියේ දිව්රුම් දුන්නේය. ජනාධිපති ලේකම් ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා ද මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියේය.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *