ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා ජාතික සමගිය හා සංහිදියාව පිළිබද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙයි.

ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා ජාතික සමගිය හා සංහිදියාව පිළිබද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස අද (11) පෙරවරුවේ ජනාධිපති නිල නිවසේ දී ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරියේ දිව්රුම් දුන් අතර මෙම අවස්ථාවට නාධිපති ලේකම් ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා ද එක්ව සිටියේය.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *