ලෝක බැංකු නියෝජිත පිරිසක් සහ ජනපති අතර හමුවක්…

ලෝක බැංකු නියෝජිත පිරිසක් සහ  ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතර හමුවක් ඊයේ (10) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී පැවැත්විණි.

මෙම අවස්ථාවට මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අනුර දිසානායක මහතා ඇතුථ පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *