විදේශ රටක නිශ්පාදිත ජීව අත්දබෝම්බයක් සමඟ සැකකරුවකු අත්අඩංගුවට

කඹුරුපිටිය පොලිස් වසමේ නම්බියාමුල්ල වත්ත ප්‍රදේශයේදී මාතර කොට්ඨාස දුෂණ මර්ධන අංශයේ නිලධාරීන් විසින් ඊයේ(16)  දහවල් 12.45ට පමණ විදේශ රටක නිශ්පාදිත ජීව අත්බෝම්බයක් සමඟ සැකකරුවකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරු වයස අවුරුදු 43ක්වූ කඹුරුපිටිය ප්‍රදේශයේ  පදිංකරුවෙකු වන අතර කඹුරුපිටිය පොලිසිය මේ සමිබන්ධයෙන් වැඩි දුර පරීක්ෂණ පවත්වයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *