දේශපාලන පලි ගැනීම්  විසඳන්න විශේෂ නියෝගයක්

 

දේශපාලන පලිගැනීමට ලක් වුවන් සඳහා වහා විසඳුම් ලබා දීමට ප්‍රධාන අමාත්‍යංශ වල ලේකම්වරුන් වෙත විශේෂ නියෝගයක් නිකුත් කල බව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා පැවසිය.

මෙම නියෝගය ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන්, ආර්ථික කටයුතු සහ සම්බන්ධ අමාත්‍යවරුන් සහ ප්‍රධාන අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් අතර පැවතී රජයේ ඉහල පෙළේ සාකච්ඡාවකදී ඉදිරිපත් කල අතර ඉතා කෙටි කාල සීමාවක් තුල දේශපාලන පලිගැනීම් වලට ලක්ව විසඳුම් ලැබී නොමැති පිරිස් පිලිබඳ දැඩි අවධානයක් යොමු කර ඒ ඒ  අමාත්‍යංශ වල ලේකම්වරුන්ගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ මෙම විසඳුම් ක්‍රියාත්මක වියයුතු බවට මෙම සාකච්ඡා වේදී නියෝග කල බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් පවසයි. මෙම වැඩපිළිවෙල පිලිබඳ නිරන්තර අධීක්ෂණයක් සහ ප්‍රගති සමාලෝචනයක් කිරීමටද මෙහිදී සාකච්ඡා වූ බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසිය

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *