රෝසි සේනානායක මහත්මියට මන්ත්‍රී සමන් අබේගුණරත්න මහතාගෙන් චෝදනා

කොළඹ නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක මහත්මිය හමුවීමට යන නාගරික මන්ත්‍රීවරුන් එළවා ගන්නා බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රී සමන් අබේගුණරත්න මහතා චෝදනා කළේය.

මේ නිසා මහජනතාව මුහුණ දෙන ගැටලුවක් සම්බන්ධව නගරාධිපතිනිය සමග සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාවක් නොලැබෙන බවද ඔහු පවසයි.

මන්ත්‍රීවරුන් 119ක් එකවර තමන්ට හමුවිය නොහැකි බවත් ඒ නිසා කලින් ඉල්ලීමක් කර තමන් හමුවට එන ලෙසත් රෝසි සේනානායක මහත්මිය මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටි‍.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *